CV & Kompetencer
Projektledelse – forestillingsledelse – turnéledelse
Fra ide til sidste opførelse.
Visualisering – organisering – budgettering – koordinering – administrering
Ideer skal dyrkes, det hele skal spille sammen. Jeg søger muligheder, løsninger og resultater.

Ansættelser

2017-2018: Produktionsleder, Danske Musicals. 2014-2018: Forestillingsleder og scenemester, MBM Productions, Pejsegården, Brædstrup. 2013: Forestillingsleder og produktionsleder, Skagen Kulturhus Forening. Festforestilling i anledning af Skagen bys 600 års købstadsjubilæum. 2012-2013: Fundraiser, institutionen Marie Magdalene, bosted for udviklingshæmmede i Ryomgård.      2005-2010: Forestillingsleder og koordinator for regissører og sufflører, Aarhus Teater. 1997-2005: Planlægningsleder for alle sceniske aktiviteter, Det Kongelige Teater. 1983-1996: Forestillingsleder ved Opera og Skuespil, Det Kongelige Teater. 1978-1983: Forestillingsleder, Aarhus Teater. 1977: Forestillingsleder og scenemester, Den Grå Hal i Christiania. 1976: Regissør, Det Danske Teater = Det rejsende Landsteater (nu Folketeatret.dk), København. Forestillingsleder, scenemester og turnéleder, Holstebro-Revyen. 1975: Regissør, teatret Scala (nu Nørrebros Teater), København. 1974-1975: Regissør, Aalborg Teater.

Selvstændig virksomhed

2011-2012:   Teaterhjælp.dk: Enkeltmands konsulentvirksomhed. Fundraising for frie teatergrupper og initiativtagere. 1995-2000: Leder af Den Danske Opera: Leder af bestræbelserne for at få skrevet en stor hyldestopera i anledning af komponisten Johann Sebastian Bachs 250-års dødsdag. Operaen blev skabt i et samarbejde med den amerikanske komponist Stanley Walden, dramatikeren Jess Ørnsbo og sceneinstruktøren Flemming Weiss Andersen, Det lykkedes imidlertid ikke at tilvejebringe tilstrækkelig kapital til en opsætning i Danmark. Operaen fik derfor verdenspremiere i 2002 på operaen i Erfurt i delstaten Thüringen i Tyskland. 1994: Turné i Malaysia med Andy Pape og Erik Clausens opera ”Houdini den Store”. 1990-1992: Gadeopførelser i hele landet af Andy Pape og Erik Clausens opera ”Houdini den Store”. 1990-1994: Leder af bestræbelserne for at skabe Den Anden Opera i Kronprinsensgade i København. Den Anden Opera åbnede i 1995 og eksisterede indtil 2006. Stedet lever i dag videre under navnet Københavns Musikteater. 1982: Leder af Theater Dèjá Vue: Michel de Ghelderodes ”Escorial” i Aarhus Teaters Stiklingen og i Musikhuset Aarhus Lille Sal. 1980-1981 Leder af Aarhus Revue Theater: Kabaret i Varna Palæet i Marselisborgskoven. Århus-Revyen i Østergades Hotel i Århus.

Engageret i uddannelse af teaterpersonale

2008-2009: Formand for uddannelsesudvalget for den teatertekniske uddannelse ved ATS (nu Aarhus Tech). 2007-2009: Repræsentant for Sammenslutningen af teaterledere i Danmark i uddannelsesudvalget ved ATS. 2005-2007: Praktikvært for den teatertekniske uddannelse ved Aarhus Teater, og stedfortræder for teknisk direktør, Aarhus Teater som repræsentant for Sammenslutningen af teaterledere i Danmark i  uddannelsesudvalget ved den teater- og udstillingstekniske uddannelse ved ATS. 2000-2005: Stedfortræder for teknisk direktør/Det Kgl. Teaters repræsentant i uddannelsesudvalget ved den teater- og udstillingstekniske uddannelse ved ATS. 1995-2005: Praktikvært for den teatertekniske uddannelse ved Det Kongelige Teater. 2 – 10 elever/år. 1995-2000: Periodisk underviser i produktionsplanlægning ved Statens Teaterskole – Regissør-linien og Danmarks Designskole – Scenograf-linien. 1985-1990: Periodisk underviser i produktionsplanlægning for Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS). 1977-1978: Formand for uddannelsesudvalget i Teatrenes Embedsmands- og funktionær Forening (TEF). I egenskab af formand for TEF’s uddannelsesudvalg formulerede jeg forbundets indlæg til Kulturministeriets betænkning om teateruddannelserne i Danmark.

Min egen uddannelse og kurser

2012: Scenekunstens Udviklingscenter, University College Sjælland; Kunst- og Kulturleder Diplomuddannelsen 1. del Lederskab og kommunikation. 2011: Projektlederuddannelse: Enkeltfag akademiuddannelse, Ledernes kompetencecenter: Projektorganisation, etablering, mandat, mål, tidsestimering, rapportering, kvalitetssikring, ledelse. 2010: Kursus; Projektledelse. Ingeniørforeningen, IDA Lederforum: Projektorganisering, håndtering, mål, succeskriterier 1972-1974: Regissørelev ved Aalborg Teater.

Sprog og IT

Jeg er velformuleret i skrift og i tale – taler også engelsk – og bekendt med de skandinaviske sprog – og jeg er MS Office Superbruger.

Forfatter af fagbøger

Det er ingen kunst … – om teaterregissørens arbejde, Forlaget DRAMA, 1985. Et liv på scenen – uden at blive set – om livet bag kulisserne, Forlaget DRAMA, 2014.

Fritid og andet

Født 1953 i Esbjerg. Ved siden af mit professionelle teaterarbejde maler jeg naturalistiske malerier med teatralske motiver.